Reguła prawej dłoni

Wokół przewodnika, w którym płynie prąd elektryczny powstaje pole magnetyczne. Do jego określenia stosuje się drugi (po indukcji magnetycznej) wektor charakteryzujący to pole, wektor natężenia pola magnetycznego. Do określania kierunku natężenia pola występującego wokół prostoliniowego przewodnika, w którym płynie prąd służy reguła prawej dłoni


Treść reguły prawej dłoni brzmi:

Jeżeli prawą dłoń ustawimy jak na rysunku i wyciągnięty kciuk będzie wskazywał zwrot prądu elektrycznego, to pozostałe zgięte palce wskażą kierunek wektora natężenia pola magnetycznego.