Doświadczenie Oersteda


Doświadczenie Oersteda

W roku 1820 Hans C.Oersted (1777 - 1851) odkrywa iż przepuszczając prąd elektryczny (otrzymywany za pomocą znanych już wtedy ogniw galwanicznych) w przewodniku położonym nad igiełką magnetyczną zauważamy jej wychylenie.
OBSERWACJE:

  • prąd płynący w przewodniku wytwarza wokół siebie pole magnetyczne
  • zmiana kierunku płynięcia prądu zmienia ustawienie igły o 180 stopni

Przepływowi prądu elektrycznego towarzyszy powstanie pola magnetycznego, które zmienia kierunek ustawienia igły magnetycznej.

Linie pola magnetycznego wytworzone przez przewodnik z płynącym prądem możemy zaobserwować sypiąc drobne opiłki żelaza na karton przebity przewodnikiem, w którym płynie prąd.

Linie pola magnetycznego wytworzone przez przewodnik z płynącym prądem:

  • leżą w płaszczyźnie prostopadłej do przewodnika
  • mają kształt okręgów współśrodkowych z przewodnikiem
  • zwrot zgodny z regułą prawej dłoni lub regułą korkociągu

Doświadczenie Oersteda było początkiem drogi prowadzącej do odkrycia prądu przemiennego i fal elektromagnetycznych.