Siła LorentzaSiła jaka działa na cząstkę obdarzoną ładunkiem elektrycznym poruszającą się w polu elektromagnetycznym. Wzór podany został po raz pierwszy przez Lorentza i dlatego nazwano go jego imieniem.

Wzór określa, jak siła działająca na ładunek zależy od pola elektrycznego i pola magnetycznego (składników pola elektromagnetycznego):


F – siła (w niutonach),

E – natężenie pola elektrycznego (w woltach / metr),

B – indukcja magnetyczna (w teslach),

q – ładunek elektryczny cząstki (w kulombach),

v – prędkość cząstki (w metrach na sekundę),

× – iloczyn wektorowy.


Terminem siła Lorentza określa się czasem samą składową magnetyczną siły

Kierunek działania siły Lorentza w zależności od ładunku cząsteczki