Pole Magnetyczne Ziemi


Istnienie sił magnetycznych znane było już w starożytności. Wiadomo było wówczas, że rudy żelaza (magnetyt, piryt) wykazują tę właściwość, że przyciągają kawałki żelaza. Sama nazwa magnes pochodzi od nazwy miasta Magnezja w Azji Mniejszej. Już w średniowieczu zauważono, że igła magnetyczna ustawia się wzdłuż kierunku północ południe, co doskonale ułatwiło orientację na morzu. Dlaczego tak się dzieje? Jest tak dlatego, że Ziemia też jest magnesem i wytwarza wokół siebie pole magnetyczne. Okazuje się jednak, że bieguny magnetyczne Ziemi zamieniają się co jakiś czas miejscami. Ostatnia zamiana miała miejsce ok. miliona lat temu...Z polem magnetycznym Ziemi wiąże się szereg ciekawych zjawisk w atmosferze, takich jak np. Zorza polarna.