Pole magnetyczne magnesów , przewodnika z prądem i zwojnicy.

Magnes sztabkowy


Każdy magnes trwały posiada dwa bieguny. Gdybyśmy np. przecięli w połowie magnes sztabkowy to otrzymamy dwa magnesy posiadające po dwa bieguny. Takie występowanie parami biegunów magne
tycznych nosi nazwę dipola magnetycznegoMagnes podkowiasty


Cechą charakterystyczną tego magnesu jest fakt, że między jego ramionami otrzymujemy pole jednorodne, tzn. takie, w którym linie pola magnetycznego ustawiają się równolegle między sobą, a wartości wektorów charakteryzujących pole są stałe.