Siła elektrodynamiczna

Siła elektrodynamiczna (magnetyczna) - siła, z jaką działa pole magnetyczne na przewód elektryczny, w którym płynie prąd elektryczny. Na umieszczony w polu magnetycznym prostoliniowy przewodnik o długości l, przez który płynie prąd o natężeniu I, działa siła F, której wartość określa wzórα - kąt między kierunkiem przepływu prądu a kierunkiem linii pola.

Kierunek siły jest prostopadły do linii pola magnetycznego i przewodu. Zwrot siły określa reguła lewej dłoni.


Zapis wektorowy wzoru:

B - indukcja magnetyczna charakteryzuje pole magnetyczne.

Jednostką indukcji magnetycznej jest tesla (T).


Zjawisko oddziaływania pola magnetycznego na przewodnik skutkuje też wytwarzaniem prądu w trakcie jego przemieszczania w polu magnetycznym. Napięcie elektryczne wytwarzane w ten sposób jest nazywane siłą elektromotoryczną indukcji
.