Silnik elektryczny



Silnik elektryczny - jest to maszyna elektryczna, w której energia elektryczna zamieniana jest na energię mechaniczną


Prędkość obrotowa jest to ilość obrotów wirnika wykonywanych w danej jednostce czasu (najczęściej w minutach). W silniku prądu
przemiennego zastosowanie ma następujący wzór:






n - liczba obrotów wirnika na minutę
f - częstotliwość
p - liczba par biegunów